Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem


info@projekty-cz.eu
Název zakázky:
URBANISTICKÁ STUDIE STŘEKOV – NÁBŘEŽÍ, ÚSTÍ NAD LABEM

Rozsah služeb:
Zpracování urbanistické studie v návaznosti na ÚPnSÚ města Ústí nad Labem

Objednatel:
Statutární město Ústí nad Labem

Místo:
Ústí nad Labem Střekov

Realizace:
nerealizováno, studie zpracována 2004

Studie řešila koncepci revitalizace a územního rozvoje území městské části Střekov Ústí nad Labem v návaznosti na řeku Labe. Studie řešila návrh zástavby volných ploch zejména s ohledem na urbanistickou kompozici a rámcové využití nových objektů a oživení městské scény. Dále se zabývala revitalizací městských prostor ve stávající zástavbě její propojení s fenoménem řeky. Řešení respektovalo platný územní plán města.